Pologne

Back

Typ stypendium

Stypendia, granty na podróże, dotacje na pomoc twórczą

Poziom wykształcenia

Nie określono

Dziedzina(-y) nauki

Sztuka: film, fotografia, literatura (w tym reportaże informacyjne), muzyka, sztuki wizualne, taniec, teatr.

Opis

Opis programu

Celem programu jest wspieranie realizacji konkretnych projektów artystycznych (wystaw, katalogów, koncertów, nagrań), studiów i wyjazdów zagranicznych, a także zakup instrumentów lub innych przedmiotów niezbędnych do realizacji projektu stypendialnego.

Kwota pomocy finansowej

30 000-50 000 PLN (brutto)

Program finansowany przez

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Polska)

Kryteria kwalifikowalności

Obywatelstwo(-a) – Profil

Konkurs jest otwarty dla osób fizycznych, które :

  1. poświęcają się twórczości i krytyce artystycznej i wykazują się wybitnymi osiągnięciami artystycznymi w swojej dziedzinie;
  2. są obywatelami polskimi;
  3. mają mniej niż 35 lat.

Wymagany poziom wykształcenia

Nie określono

Rejestracja / wniosek

Jak się zarejestrować

Wniosek o przyznanie stypendium z załącznikami należy złożyć poprzez System Obsługi Programów NCK: https://sop.nck.pl/site/login

Wniosek o stypendium musi być złożony za pośrednictwem portalu systemu EBOI. Ponadto listy polecające, portfolio z pracami wnioskodawcy, płyta CD z dodatkowymi nagraniami lub dokumentami oraz potwierdzenie złożenia wniosku (w przypadku wnioskodawców, którzy nie korzystali z systemu podpisu elektronicznego) muszą być złożone osobiście lub wysłane pocztą na adres:

Narodowe Centrum Kultury - Program Młodzieżowy Polska
ul. Płocka 13
01-231 Warszawa

Data końcowa

Nabór wniosków trwa do 2 listopada 2021 roku.

Proces selekcji

Oceny formalnej wniosków dokonuje NCK w terminie do 45 dni od daty zakończenia naboru wniosków. Ocenę merytoryczną powierza się powołanej przez Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu Komisji. Stypendia przyznawane są decyzją Ministra na podstawie rekomendacji Komisji. Decyzja o przyznaniu stypendium zapada w terminie nie wcześniejszym niż 31 stycznia 2022 roku.

Kontakt

Anna Rakowska, arakowska@nck.pl, +48 22 210 0 122

Dokumenty

Dokumenty

Wzór potwierdzenia złożenia wniosku i wniosek wzorcowy