Pologne

Back

Typ stypendium

Stypendia, granty na podróże, dotacje na pomoc twórczą

Poziom wykształcenia

Nie określono

Dziedzina(-y) nauki

Sztuka: film, fotografia, literatura (w tym reportaże informacyjne), muzyka, sztuki wizualne, taniec, teatr.

Opis

Opis programu

Celem programu jest wspieranie realizacji konkretnych projektów artystycznych (wystaw, katalogów, koncertów, nagrań), studiów i wyjazdów zagranicznych, a także zakup instrumentów lub innych przedmiotów niezbędnych do realizacji projektu stypendialnego.

Kwota pomocy finansowej

30 000-50 000 PLN (brutto)

Program finansowany przez

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Polska)

Kryteria kwalifikowalności

Obywatelstwo(-a) – Profil

Konkurs jest otwarty dla osób fizycznych, które :

1. poświęcają się twórczości i krytyce artystycznej i wykazują się wybitnymi osiągnięciami artystycznymi w swojej dziedzinie;

2. są obywatelami polskimi;

3. mają mniej niż 35 lat.

Wymagany poziom wykształcenia

Nie określono

Rejestracja / wniosek

Jak się zarejestrować

Wniosek o stypendium musi być złożony za pośrednictwem portalu systemu EBOI. Ponadto listy polecające, portfolio z pracami wnioskodawcy, płyta CD z dodatkowymi nagraniami lub dokumentami oraz potwierdzenie złożenia wniosku (w przypadku wnioskodawców, którzy nie korzystali z systemu podpisu elektronicznego) muszą być złożone osobiście lub wysłane pocztą na adres :

Narodowe Centrum Kultury - Program Młodzieżowy Polska
ul. Płocka 13
01-231 Warszawa

Data końcowa

Już wkrótce

Proces selekcji

Oceny  formalnej wniosków dokonuje Narodowe Centrum Kultury w ciągu 45 dni od zakończenia naboru wniosków. Ocena merytoryczna jest powierzona komisji powołanej przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Stypendia przyznawane są decyzją ministra na podstawie zaleceń komisji.

Kontakt

Anna Rakowska
arakowska@nck.pl
+48 22 350 95 32

Dokumenty

Tutaj: https://nck.pl/dotacje-i-stypendia/stypendia/programy/mloda-polska/do-pobrania